MOTIVATION


Du kan bli vad du förutsätter dig att bli!
Många tror att förändring är omöjlig, andra tar den för givet. Livet formar oss och med åren så infinner sig lätt stagnation i så väl tanke som handlande. Vi tror oss ofta veta bäst, men ser allt som oftast inte med klara ögon på oss själva. Däremot är vi väldigt snabba med att hitta brister hos andra. Självreflektion blir en bristvara.

Om vi ska förbättra vår fysiska kondition så sker detta lämpligen genom att vi börjar träna regelbundet och metodiskt. På sikt så förbättras våra resultat och vi får ta del av vår personliga satsning. Varför skulle det vara annorlunda med vår personliga inre utveckling, självklart kan vi använda liknande metoder för att uppnå mental och psykisk hälsa! Men här kommer ofta vårt eviga självförsvar in som säger till oss att det antingen inte är möjligt eller att ingenting bör göras!

Någonstans ringer förhoppningsvis tillsist en varningsklocka som får oss att vakna och med ett självreflekterande leende kanske kunna skratta åt oss själva, våra personliga problem, våra tillkortakommanden m.m. kan faktiskt vara en bra start till förändring.

Varför inte komma till självinsikt och våga släppa taget och börja fysträna dina sinnen på samma sätt som du tränar dina muskler och din kropp!

 

Tankar är centrala i ditt liv. Försök sluta tänka! hur länge lyckades din inre dialog vara tyst? några sekunder kanske! När du tänker ser du också INRE BILDER som ett resultat av dina tankar! exempel:

Du tänker att du vill koppla av och ha semester! och plötsligt i ditt inre ser du en röd öppen sportbil som du färdas med genom sommarsverige! Nu känner du även vindraget i ditt hår, dofterna från naturen medan solen skiner mot ditt ansikte, där du färdas fram i dina mörka solglasögon!

Dina tankar har först skapat inre bilder som i sin tur skapat sinnesförnimmelser, KÄNSLOR! som nu ger upphov till kroppsliga reaktioner. Du kan nu rent fysiskt uppleva dofterna, vinddraget och värmen av solen i din kropp, trots att allt det bara är ren fiktion från början, en fantasi, som började med en tanke!

Du sträcker på dig, och går nu rent fysiskt fram till fönstret för att titta ut genom fönstret, för att se om det är sol ute, se om sommaren är på väg! Du öppnar balkongdörren för att känna efter om det är varmt ute samt för att känna dofterna!

Dina tankar har först skapat inre bilder som i sin tur skapat känslor, sinnesförnimmelser som i sin tur tillsist skapat HANDLINGAR (beteenden) utifrån dina inre upplevelser och associationer!

Om vi följer tidigare resonemang att våra erfarenheter, tankar, tankemönster och känsloreaktioner finns lagrade i vårt inre (undermedvetna!) så förstår vi vilken spängkraft detta kan ha i vår vardag, och hur det kan påverka vårt sätt att vara och agera om vi gör det mer medvetet! Det finns vetenskapsmän som menar att våra tankar och särskilt ofta förekommande tankemönster stärker vissa nervbanor i hjärnan!

Tänk dig att din hjärna är en stor dator! Alla dina tankar, känslor och upplevelser ligger lagrade i hårddisken i datorn som minnen. Alla minnen och upplevelser finns liggande där latent och du kan hämta upp dem vid behov och du kan även lagra nya upplevelser där. Hårddisken låter vi symboliseras som din minnesbank, dina erfarenheter! De tankar och tankemönster som du använder dig av tänker du dig nu som olika dokument i olika applikationer som du väljer att öppna på skrivbordet i datorn. Dvs. färdigheter och upplevelser som du hämtar upp från hårddisken (minnesbanken) upp i internminnet på datorn. I internminnet finns det nu applikationer och dokument som du har öppnat i helfönster på skrivbordet som du arbetar aktivt med (medvetet) men även applikationer och dokument som du valt att minimera som ikoner i aktivitetsfältet men som ändå snabbt finns tillgängliga, i ditt inre (undermedvetna!). Tänk dig nu att det är du som skriver och bestämmer innehållet i alla dokument, och att du även kan välja vilka applikationer och dokument som ska vara öppna (medvetna) alternativt minimerade (undermedvetna!) på skrivbordet för att du snart kanske behöver dem igen! Och att det är bara du som kan ändra innehållet i dokumenten genom att mer medvetet omforma dina tankar!

Dina tankar är därför väldigt viktiga verktyg för att kunna skapa förändring. Men det räcker inte bara med att du ändrar tankarna för att du ska lyckas, utan du måste aktivt även koppla på känslan, inlevelseförmågan till dina tankar samt därefter förändra dina handlingar (beteenden) i vardan. Det är så upplevelsen blir hel och programmeras in.